روانشناس رابطه

روانشناس روابط

روانشناسی روابط به مشکلات افراد در انواع روابط می پردازد. برخی افراد نه تنها در روابط زناشویی و روابط عاطفی خود بلکه در روابط اجتماعی و روابط شغلی خود نیز دچار مشکل هستند ، این مشکلات می تواند ناشی از نداشتن مهارت های اجتماعی کافی باشد و یا مسائل مهم تر و عمیق تر روانی مانند طرحواره های ناسازگار اولیه سبب شده باشد که فرد نتواند روابط موفق و موثری را با دیگران برقرار سازد، گاهی مشکلات مهم ناشی از عدم برخورداری از عزت نفس و اعتماد به نفس کافی هستند که تقریبا در اغلب اوقات سبب می شوند که فرد نتواند در روابط خود به اهدافش دسترسی پیدا کند.

افرادی که دارای چنین مشکلاتی هستند می توانند با یک روانشناس متخصص در زمینه روابط ، ملاقات داشته باشند .

برخی افراد نیز در روابط خود مشکلی ندارد اما می خواهند که جذابیت یا کاریزمای خود در روابط را افزایش بدهند و کیفیت روابطشان را بهبود بخشند ، روان شناسی روابط می تواند به چنین افرادی نیز کمک کند چنین افرادی نیز کمک کند.

تماس با ما