سکس تراپیست

سکس تراپیست یا سکس تراپی ، یک رواندرمانگر بالینی است که به مشکلات افراد در حوزه مربوط به تمایلات جنسی و روابط جنسی می پردازد.

 

استفاده از خدمات مربوط به سکس تراپی فقط مخصوص افراد متاهل نیست بلکه افراد مجرد نیز بسته به نوع مشکل خود می توا نند از این درمان بهره مند شوند.

 

سکس تراپی به مسائلی مانند سردمزاجی جنسی در زنان ، مشکل عدم نعوظ در مردان ، زود انزالی در مردها ، آنورگاسمی و عدم  رسیدن به اوج لذت جنسی در زنان و مشکلات مربوط به انواع  انحرافات جنسی می پردازد.

تماس با ما