چیزی که اگر بین زن و شوهر نباشد فاجعه رخ می دهد

بسیار شنیده ایم که والدینی به فرزند خود گفته اند این حرف را نزن از خودت نقطه ضعف نشان نده . نگذار او بداند که از چه چیزهایی رنج می بری ، تا او پیشقدم نشده تو حرفی نزن و یا اینکه این محبت ها را نکن و این حرفها را نزن طرف مقابلت لوس

نمایش درمانگر

نمایش درمانی چیست ؟ چه آگاه باشیم چه نباشیم همه ما در طول شبانه روز مشغول بازی کردن نقش های متفاوتی هستیم. در واقع مشکلاتی که برای ما پیش می آید و ما آنها را تجربه می کنیم مشکلاتی هستند که در نقش های خود آن را تجربه می کنیم . به طور مثال بازیگر

زوج درمانی

زوج درمانی یعنی چه و زوج درمانگر کیست؟ همانگونه که از نام آن مشخص است زوج در زبان و فرهنگ ما به زن و مردی اطلاق می شود که با یکدیگر پیمان بسته اند که شریک زندگی یکدیگر باشند.   از آنجا که هر سیستم و هر رابطه ای می تواند دچار آسیب و آقت

سکس تراپیست

سکس تراپیست یا سکس تراپی ، یک رواندرمانگر بالینی است که به مشکلات افراد در حوزه مربوط به تمایلات جنسی و روابط جنسی می پردازد.   استفاده از خدمات مربوط به سکس تراپی فقط مخصوص افراد متاهل نیست بلکه افراد مجرد نیز بسته به نوع مشکل خود می توا نند از این درمان بهره مند

تماس با ما